Zar si mislio da će fabrički obojeno staklo da te zaštiti?

Zar si mislio da će fabrički obojeno staklo da te zaštiti?

Sa aspekta štetnog dejstvaUV zraka, automobil je jedno od najopasnijih mjesta. Sada već sve viševremena provodimo u automobilu, naročito tada, kada tokom ljeta polazimo naduža putovanja, ili svakog vikenda putujemo do plaže. U vozilu su i vozač iputnici u relativno malom prostoru okruženi takvim staklenim površinama,koje su izložene dejstvu sunčevih zraka, što znači i štetnih UVA zraka, a ipropuštaju ih. Automobilska stakla filtriraju UVB zrake, ali ne i UVA zrakekoje propuštaju, a koji mogu biti uzročnici npr. melanoma, karcinoma kože.Kod nekoliko najnovijih tipova automobila, prednje vjetrobransko staklopruža određenu zaštitu od UV zraka, ali sve ostale staklene površine u veomamaloj mjeri filtriraju zrake iz ultravioletnog spektra koji su raznihtalasnih dužina. Prije se u naučnim saznanjima smatralo, da su zraci kojispadaju u spektar čija talasna dužina omogućuje prodiranje kroz automobilskastakla ,,bezbjedni", ali su najnovija istraživanja dokazala da su ovetvrdnje netačne, a činjenice koje su objavljene na osnovu najnovijihistraživanja, potvrđuju, da i zraci sa većom talasnom dužinom štetnodjeluju, mada se posljedice primjećuju nešto kasnije. Nažalost, dejstvo UVzraka u organizmu se kumulira, nagomilava i moguće je da će se simptomipojaviti tek nakon nekoliko godina, kao rezultat doze koja se akumuliralatokom godina. Posmatranjem , kao i jednostavnim činjenicama je takođe mogućedokazati da štetni sunčevi zraci i kroz staklo dopiru do naše kože i očiju;sjetimo se da novine koje smo zaboravili kod prozora, poslje nekoliko danaizbljede.